Beograd, 09. avgust 2018.

 

UPUĆENO 506 ZAHTEVA ZA POVLAČENJE NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITIDo 5. avgusta, poslednjeg dana roka za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upućeno je ukupno 506 zahteva za povlačenje tog nacrta. Od toga je 115 zahteva za povlačenje stiglo od strane organizacija civilnog društva (OCD).

Grupa organizacija civilnog društva koju čine Trag fondacija, A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Evropski pokret u Srbiji, Astra, Autonomni ženski centar, Građanske inicijative, Fondacija Centar za demokratiju, Inicijativa za razvoj i saradnju, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, SeCons - Grupa za razvojnu inicijativu i CRTA u toku prošle nedelje pokrenula je Inicijativu za povlačenje iz procedure Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zahtevajući da se otvori javna diskusija sa ključnim domaćim i međunarodnim akterima o prioritetima reforme sistema socijalne zaštite.

Grupa organizacija pozvala je Evropske institucije i međunarodnu zajednicu da podrže zahtev za povlačenje Nacrta zakona i da utiču na Vladu Republike Srbije i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja da povuku postojeći Nacrt zakona i da otvore javnu diskusiju sa ključnim domaćim i međunarodnim akterima o prioritetima reforme sistema socijalne zaštite. Izradu zakonskih izmena neophodno je realizovati uz učešće svih releventnih domaćih i međunarodnih aktera poštujući pozitivne propise, međunarodne konvencije i posebno vodeći računa o poštovanju, zaštiti i promociji osnovnih ljudskih prava.

 

Još jednom podsećamo da je čitav postupak izrade predloga zakonskih izmena protekao u netranspartenom procesu i bez uključivanja relevantnih aktera i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima socijalne zaštite.

Predloženim zakonskim izmenama ozbiljno se ugrožavaju interesi korisnika i korisnica usluga socijalne zaštite, ograničavaju se osnovna ljudska prava, a sistem socijalne zaštite se centralizuje suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite. Nacrt zakona na neadekvatan način reguliše zakonsku materiju, neusaglašen je sa drugim propisima, kao i sa obavezama koje je Republika Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih ugovora kojima se garantuju osnovna ljudska prava.

Navedenim Nacrtom zakona, između ostalog predviđa se:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja još uvek se nije oglasilo ovim povodom.Beograd, 02. avgust 2018.

 

ORGANIZACIJE GRAĐANSKOG DRUŠTVA ZAHTEVAJU POVLAČENJE NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITIPozivamo Ministarstvo za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja i Vladu Republike Srbije da povuku iz javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koja traje do 5. avgusta 2018. godine. Predloženim zakonskim izmenama ozbiljno se ugrožavaju interesi korisnika i korisnica usluga socijalne zaštite, ograničavaju se osnovna ljudska prava, a sistem socijalne zaštite se centralizuje suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite. Nacrt zakona na neadekvatan način reguliše zakonsku materiju, neusaglašen je sa drugim propisima, kao i sa obavezama koje je Republika Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih ugovora kojima se garantuju osnovna ljudska prava.

Navedenim Nacrtom zakona, između ostalog predviđa se:

Podsećamo da je čitav proces izrade predloga zakonskih izmena protekao u netranspartenom procesu i bez uključivanja relantnih aktera i organicija civilnog društva koje se bave pitanjima socijalne zaštite.

Zbog svega navedenog, grupa organizacija civilnog društva koju čine Trag fondacija, Autonomni ženski centar, A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Evropski pokret u Srbiji, Astra, Inicijativa za razvoj i saradnju, Građanske inicijative, SeCons - Grupa za razvojnu inicijativu, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Fondacija Centar za demokratiju, CRTA, pokrenula je Inicijativu za povlačenje iz procedure Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zahtevajući da se otvori javna diskusija sa ključnim domaćim i međunarodnim akterima o prioritetima reforme sistema socijalne zaštite.


Pozivamo sve zainteresovane građane i građanke, organizacije civilnog društva i ostale društvene aktere da se pridruže Inicijativi za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti na sledećem linku. Putem online platforme pošaljite komentare Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i pridružite se Inicijativi za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti! Rok za slanje komentara je 5. avgust 2018. godine, do kada je i otvorena javna rasprava.Saopštenje su potpisali:

Trag fondacija
Autonomni ženski centar
A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
Astra
Inicijativa za razvoj i saradnju
Građanske inicijative
SeCons - Grupa za razvojnu inicijativu
Nacionalna koalicija za decentralizaciju
Fondacija Centar za demokratiju
Evropski pokret u Srbiji
CRTA