Spisak organizacija/medija koji su podržali akcijuTrag fondacija
Autonomni ženski centar
A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
Astra
Inicijativa za razvoj i saradnju
Građanske inicijative
SeCons - Grupa za razvojnu inicijativu
Nacionalna koalicija za decentralizaciju
Fondacija Centar za demokratiju
Evropski pokret u Srbiji
CRTA